pracownikDla wielu firm znalezienie i zatrzymanie odpowiednich pracowników jest jednym z najtrudniejszych aspektów prowadzenia działalności. Rynek pracy jest niestabilny, a znalezienie odpowiednich pracowników może być trudne. Każda firma musi zmierzyć się z różnymi wyzwaniami związanymi z zatrudnianiem - od ukrytego rynku pracy po wyzwania związane z zatrudnianiem specyficzne dla danej branży. Ten artykuł na blogu przedstawia dziewięć najczęstszych pułapek, jakie napotykają firmy podczas zatrudniania i radzi, jak ich uniknąć. Stosując się do tych wskazówek, możesz mieć pewność, że znajdziesz i zatrudnisz pracowników, którzy będą najlepiej służyć Twojej firmie.

Nie zatrudniaj tylko na podstawie CV

CV to tylko pierwszy krok w procesie zatrudniania. Pracodawcy powinni zawsze brać pod uwagę dopasowanie kandydata do stanowiska, a to często zaczyna się od życiorysu. Opieranie się wyłącznie na życiorysie kandydata może skutkować błędem w zatrudnieniu, ponieważ dostarcza on niewiele kontekstu dla danej roli i często ujawnia tylko część umiejętności i zdolności kandydata.

Jeśli zapoznasz się wyłącznie z życiorysem kandydata, nie będziesz wiedział, czy posiada on umiejętności i zdolności, które są istotne dla danego stanowiska. Jeżeli poszukujesz kandydata z konkretną wiedzą lub doświadczeniem w określonej dziedzinie, będziesz miał ograniczony wgląd w wiedzę i umiejętności kandydata. CV zawiera niewiele informacji na temat osobowości kandydata lub jego predyspozycji do pracy na danym stanowisku. Nie można odpowiedzieć na te pytania, nie rozmawiając z kandydatem.

Nie zatrudniaj na podstawie minimalnych kwalifikacji

Wielu pracodawców koncentruje się wyłącznie na zestawie umiejętności wymaganych na danym stanowisku i zatrudnia pracowników, którzy posiadają niezbędne umiejętności, ale nie są odpowiednimi kandydatami na dane stanowisko. Podczas rekrutacji na stanowisko kierownicze kuszące jest zatrudnianie tylko tych kandydatów, którzy spełniają minimalne kwalifikacje. Jednak wielu pracowników, którzy spełniają minimalne kwalifikacje i mają niezbędne umiejętności, może nie pasować do firmy lub stanowiska.

Pracodawcy powinni zatrudniać pracowników, którzy będą najlepiej służyć firmie i stanowisku. Prośba pracownika o zmianę roli lub zakresu obowiązków może być bardzo stresująca i może powodować konflikty z innymi pracownikami. Zatrudnienie pracowników, którzy nie są dobrze dopasowani do firmy, może mieć negatywny wpływ na resztę firmy.

Zatrudniaj z myślą o dopasowaniu kulturowym

Dopasowanie kulturowe to stopień, w jakim pracownik pasuje do kultury organizacyjnej firmy. W organizacji o płaskiej strukturze organizacyjnej osoba, która nie jest idealnie dopasowana do firmy, może dobrze prosperować. Z kolei w firmie, w której pracownicy mają silne poczucie wspólnoty i dumy z organizacji, osoba, która nie jest idealnie dopasowana kulturowo, może czuć się odizolowana lub odizolowana od reszty firmy. Każda firma ma swoją unikalną kulturę. Pracodawcy przed złożeniem ofert powinni ocenić, którzy pracownicy będą najlepiej pasować kulturowo do firmy. Taka ocena może pomóc uniknąć zatrudniania pracowników, którzy mogą być źle dopasowani kulturowo do firmy.

Zatrudnianie pracowników może być trudnym i stresującym procesem. Ważne jest, by skorzystać z tych wskazówek, by mieć pewność, że zatrudnia się właściwych ludzi do firmy. Skupiając się na znalezieniu najlepszych pracowników dla swojej firmy, będziesz w stanie zatrudnić pracowników, którzy najlepiej będą służyć Twojej firmie.