menager‍Kierownicy firm powinni być dobrzy we wszystkim, co wymaga przywództwa, czyli w planowaniu, analizowaniu, koordynowaniu, motywowaniu, inspirowaniu i sprzedawaniu. Najlepsi menedżerowie firm są również dobrzy w pełnieniu funkcji dyrektora generalnego, dyrektora finansowego i dyrektora operacyjnego. Sztuką jest zrozumieć, że bycie dobrym menedżerem oznacza bycie dobrym dyrektorem generalnym firmy. Rola menedżera firmy zmienia się z szefa firmy na dyrektora generalnego oddziału lub kierownika oddziału. Ta nowa rola wymaga nowego sposobu myślenia, nowego zestawu umiejętności i nowego zestawu kompetencji. Zajmie Ci to więcej czasu i sprawi, że staniesz się lepszym menedżerem. Oto kilka wskazówek, jak podjąć to nowe wyzwanie jako menedżer.

Jaka jest nowa rola kierownika?

Rolą menedżera jest planowanie i mierzenie, a także odpowiedzialność za sukces lub porażkę swojego zespołu, działu lub całej firmy. Oznacza to, że menedżer musi rozumieć organizację i działalność firmy z perspektywy pracowników, którzy dla niego pracują. Oznacza to, że menedżerowie muszą szczegółowo rozumieć różne role swoich pracowników, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz swojego działu, a także dobrze znać ogólne cele i strategie firmy.

Kierowanie zespołem to tylko niewielka część bycia menedżerem. Menedżerowie są również kluczowymi liderami, którzy rozumieją role i oczekiwania związane z każdą rolą w organizacji. Potrafią też dobrze komunikować konkretne oczekiwania związane z każdą rolą, aby zapewnić zdrowe środowisko, w którym pracownicy czują się doceniani i mogą się rozwijać.

Kiedy w środowisku biznesowym zachodzą zmiany, menedżerowie muszą być w stanie zrozumieć, jak wpływają one na ich pracowników i odpowiednio się do nich dostosować, by zapewnić zdrowe i produktywne środowisko pracy. Muszą również mieć otwarty umysł na nowe informacje, nowe praktyki, nowe sposoby myślenia i nowe spostrzeżenia, aby odnieść sukces w dzisiejszym, stale zmieniającym się środowisku biznesowym. Wymaga to gotowości do kwestionowania swoich dotychczasowych przekonań i założeń oraz chęci uczenia się od innych.

Kultura firmy jest ważniejsza niż kiedykolwiek

Menedżerowie są również świadomi znaczenia kultury organizacyjnej firmy. Jak już widzieliśmy, kultura firmy może odgrywać kluczową rolę w sukcesie organizacji. Podobnie, słaba kultura firmy może mieć bezpośredni wpływ na pracowników i wyniki finansowe. Niska kultura organizacyjna może mieć ogromny wpływ na sukces organizacji.

Z ostatniego raportu Gallupa wynika, że niska kultura organizacyjna jest najważniejszym wskaźnikiem sukcesu firmy. Choć na sukces organizacji składa się wiele czynników, niska kultura organizacyjna jest silnym wskaźnikiem porażki. Może ona prowadzić do braku zaangażowania wśród pracowników, a także do niskiej wydajności i dużej rotacji pracowników. Jak wynika z raportu, niska kultura organizacyjna kosztuje amerykańskie firmy ponad 400 miliardów dolarów rocznie w postaci utraconej sprzedaży.