• dr Magdalena Chrzan-Dętkoś

dr Magdalena Chrzan-Dętkoś

dr Magdalena Chrzan-Dętkoś
Magdalena Chrzan-Dętkoś jest psychologiem, psychoterapeutką, pracuje w
Zakładzie Psychologii i Psychopatologii Rozwoju Instytut Psychologii UG
oraz w Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej Initio w Gdańsku.

Jak postrzegają świat nowonarodzone dzieci?
Jeszcze w latach 70-tych, a nawet na początku lat 80-tych zakładano, że
noworodki nie widzą, nie odczuwają.  Prowadzone jednak od tego czasu
badania naukowe potwierdziły to, co większość rodziców wiedziała od
zawsze. Noworodki, choć ruchowo, fizycznie niedojrzałe i zależne od
innych,  potrafią bardzo o szybko się uczyć, a ich zmysły, m.in. wzrok,
pozwalają im na aktywne badanie i poznawanie świata już od pierwszych dni.
 Mimo, że ostrość widzenia jest słabsza niż u dorosłego, podobnie jak
zdolności związane z widzeniem kolorów, to jednak, już od momentu narodzin
dzieci mają bardzo określone preferencje wzrokowe. Bardziej lubią
(częściej spontanicznie koncentrują wzrok) na powierzchniach wzorzystych,
konkretnych przedmiotach, a nie dwuwymiarowych obrazach, kontury silne, a nie
słabo skontrastowane, linie załamujące się łagodnie, a nie pod kątem
prostym oraz obrazy symetryczne, a nie asymetryczne. Dlatego w pierwszych
tygodniach życia noworodki chętnie skoncentrują wzrok, będą się
przypatrywać, a w późniejszych tygodniach nawet przemawiać,
wokalizować do czarno-białych lub o kontrastowym zestawie kolorów zabawek,
karuzel, przyczepianych do łóżeczka książeczek.
Warto podkreślić jednak, że najbardziej atrakcyjnym dla noworodka i
niemowlęcia widokiem są twarze jego rodziców.